3.2.II. Számviteli törvény szerinti beszámolók

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 154. §-a értelmében minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó köteles letétbe helyezni és közzétenni az éves beszámolóját.

A PARTISCUM BUSZ Kft. a Céginformációs Szolgálat részére történő megküldéssel tesz eleget a közzétételi kötelezettségének. A Céginformációs Szolgálat az alábbi honlapján keresztül biztosítja a közzététel és letétbe helyezés céljából megküldött beszámolókba való ingyenes betekintést:

http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses

Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Társaság – mint közfeladatot ellátó szerv – a számviteli törvény szerinti beszámolóját “saját vagy társulásaik által közösen működtetett, illetve a felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy működésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott, valamint az erre a célra létrehozott központi honlapon” is köteles közzétenni. E törvényi kötelezettségét a Társaság a Céginformációs Szolgálat fenti honlapjának keresztül teljesíti.