1.6.I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv