3.3.VII. Közbeszerzés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 37. § (1) bekezdése értelmében minden ajánlatkérő szervezet, így a PARTISCUM BUSZ Kft. is köteles hirdetmény útján közzétenni a közbeszerzési eljárásai legfontosabb, a törvényben nevesített dokumentumait, valamint a 43. § értelmében fel kell töltenie a közbeszerzési tervét és egyéb a törvényben nevesített dokumentumait a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisba.

A PARTISCUM BUSZ Kft. a Közbeszerzési Hatóság részére történő megküldéssel tesz eleget a közzétételi kötelezettségének. A Közbeszerzési Hatóság az alábbi honlapján keresztül biztosítja a közzététel céljából megküldött közbeszerzési dokumentumokba való ingyenes betekintést:

http://kba.kozbeszerzes.hu

2018. április 15. napjától a közbeszerzési eljárásokat a Miniszterelnökség által működtetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben kell bonyolítani. Az új eljárások adatai és dokumentumai, a társaság közbeszerzési terve regisztráció nélkül is elérhetőek:

https://ekr.gov.hu

Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Társaság – mint közfeladatot ellátó szerv – a közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentumait köteles közzétenni. E törvényi kötelezettségét a Társaság a Közbeszerzési Hatóság fenti honlapjain keresztül teljesíti.

ARCHÍVUM